Triệu chứng: xuất hiện vào giữa mùa mưa, xâm nhiễm và lây lan từ đọt cành xuống, ban đầu là các đốm trắng trên vỏ, sau chuyển sang hồng gây chết khô cành. Lá trên cành bị bệnh vàng và rụng dần cùng với hiện tượng khô cành. 

Biện pháp:
– Mật độ cây dày vừa phải từ 100 – 120 cây/ha.
– Bón phân đầy đủ và cân đối theo tuổi cây.
– Sau thu hoạch, vệ sinh vườn, cắt tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu bệnh hại.
– Cắt và đốt bỏ thân cành bệnh.
– Thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh.
– Phun chế phẩm có chứa Cheatomium, Trichoderma, thuốc có hoạt chất Validamycin.
Trong trường hợp phải dùng đến thuốc hóa học thì sử dụng thuốc có hoạt chất Carbendazim hay Hexaconazole giai đoạn bắt đầu ra lá non và ra hoa kết trái.

Bà con có thể tham khảo các loại thuốc của công ty An Gia Phú Sau: Carbenzole, Hexacovil 5sc, Vill 111SC

Chat Facebook
0866.858.240